TRANSPORT AÈRI

Solucions ràpides

Acreditats com agents IATA, comptem amb acords preferencials amb les principals companyies aèrees oferint cobertura a nivell mundial.

Oferim les solucions més ràpides i inmediates davant de situacions no programades, imprevistos o urgències (roptures de stock, interrupció de linees de producción, etc…).

Organitzem tot tipus de Serveis, des de door to door fins a operacions triangulars embarcant directament des de origen a destí mantenint en tot momento la confidencialitat de la operació.