ASSEGURANCES

Seguros todo riesgo a tu mesura.

Disposem de una Pòlissa Flotant d’Assegurança a Tot Risc que permet cubrir en tot moment el transport de les seves mercaderia per qualsevol mitjà i sense cap franquicia.